คัดคอนเทนท์มีคุณภาพ โน้มน้าวใจ

learn-3653428__340

การเขียนคอนเทนท์นับเป็นวิธีสร้างโอกาสในการโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการ แต่การใช้คอนเทนท์ที่ดีจะต้องมีเนื้อหาที่ดี สร้างความน่าสนใจให้ลูกค้าติดตามและเลือกซื้อสินค้าได้ดีและควรทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง แต่การใช้คอนเทนท์จะเน้นแต่เพียงปริมาณและความสม่ำเสมอเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ยังต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของคอนเทนท์ก่อนนำมาโพสต์ ซึ่งการตรวจสอบคอนเทนท์นั้น ๆ ว่ามีคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. การตั้งชื่อคอนเทนท์ ถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ชื่อคอนเทนท์ที่ดีควรตรงกับเนื้อหาของคอนเทนท์และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ดี อาจเป็นการใช้คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่กลุ่มลูกค้าชอบใช้มาดึงความสนใจได้
 2. การเกริ่นเรื่องมีความน่าสนใจ การเกริ่นนำเป็นวิธีดึงความสนใจให้ผู้อ่านอยากอ่านรายละเอียดที่เขียนเอาไว้ ดังนั้นการเกริ่นเรื่องราวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและยังควรใช้ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการให้อ่านด้วย
 3. เนื้อหามีประโยชน์และมีความน่าสนใจ นอกจากการเกริ่นเรื่องจะมีความสำคัญแล้ว เนื้อหาของคอนเทนท์ก็มีความสำคัญ ยิ่งมีความน่าสนใจจนลูกค้ามีการแชร์และบอกต่อก็จะยิ่งช่วยให้คอนเทนท์นั้นได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงและต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องด้วย

การลงคอนเทนท์เพื่อผลทางการตลาดที่ดีจึงไม่ควรใช้เพียงปริมาณอย่างเดียว แต่ต้องคัดเลือกคอนเทนท์ที่มีคุณภาพด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสร้างโอกาสที่ดีทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น

เคล็ดลับกระตุ้นยอดขายจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

computer-3170504__340

การสร้างฐานลูกค้านับเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ แต่นอกจากฐานลูกค้าที่รู้จักและสนใจในสินค้าหรือบริการแล้ว  หากได้รับความสนใจแต่ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาก็นับว่าธุรกิจยังไม่ประสบความสำเร็จ  บางครั้งการโปรโมทสินค้าก็ช่วยให้มีการสั่งซื้อแค่ในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น เมื่อไม่มีทุนหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งยากที่ธุรกิจจะดำเนินธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาทางโน้มน้าวใจลูกค้าปัจจุบันให้สั่งซื้อสินค้า ด้วยเคล็ดลับดังต่อไปนี้

 1. การจูงใจให้มีการซื้อซ้ำ บางครั้งลูกค้าปัจจุบันก็ทำการสั่งซื้อสินค้าเพียงเพราะความอยากลองอยากรู้จักสินค้าในครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งเมื่อทราบแล้วก็อาจขาดแรงกระตุ้นที่จะซื้อมาใช้ใหม่ ยิ่งหากกระตุ้นความสนใจด้วยสินค้าของคู่แข่งก็ทำให้ยิ่งยากที่จะมียอดการสั่งซื้อซ้ำ จึงอาจสร้างแรงจูงใจด้วยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าอาจเป็นส่วนลดพิเศษ หรือของแถมที่จะได้มากขึ้น เป็นต้น
 2. การจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากการขายและโปรโมทสินค้าตามปกติแล้ว ยังควรมีการกระตุ้นเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ การจัดกิจกรรมร่วมสนุกแจกของที่ระลึกเพื่อให้ลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าซ้ำใหม่
 3. เพิ่มคอนเทนท์กระตุ้นความสำคัญของสินค้า การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการเลือกซื้อและใช้บริการของคุณก็นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยโน้มน้าวใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำสินค้าใหม่ได้ดี แต่ข้อมูลควรอยู่บนพื้นฐานความจริงด้วย

การขายที่ดีไม่สามารถวัดผลสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ควรมีการติดตามให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยเคล็ดลับในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้เกิดขึ้น

โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี

online-3411270__340

เมื่อการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรดาผู้บริโภคต่างก็ได้รับชมโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้การสร้างโฆษณาในแต่ละครั้งต้องสร้างจุดเด่นมีความน่าสนใจที่ดีได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดและโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. การใส่เรื่องราวที่ผู้คนสนใจหรือกำลังเป็นที่นิยมไว้ในโฆษณา รายละเอียดในโฆษณานอกจากจะมีจุดเด่นที่สินค้าแล้ว ยังอยู่ที่การดำเนินเรื่องราวในโฆษณาด้วย ซึ่งหากเป็นโฆษณาที่มีเรื่องราวที่ผู้คนกำลังสนใจก็ย่อมสร้างโอกาสให้ลูกค้าสนใจได้เป็นอย่างดี
 2. การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวคือสื่อโฆษณาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี ในปัจจุบันรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนั้นก็มีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวีดีโอ หรือแบบ GIF ซึ่งหากสามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจก็ย่อมจะช่วยให้เกิดการโน้มน้าวใจในหมู่ผู้รับชมได้ดี
 3. การระบุช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อเอาไว้ในโฆษณา การขายผ่านสื่อโซเซียลมักเป็นการขายแบบไม่มีหน้าร้าน จึงควรระบุช่องทางในการติดต่อหรือสั่งซื้อสินค้าเอาไว้ด้วย ควรเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกเพื่อสร้างภาพจำให้ผู้บริโภคทราบ

การโฆษณาที่ดีนอกจากจำเป็นต้องสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและช่องทางในการติดต่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนแล้ว ยังควรมีการติดตามผลของโฆษณาด้วยว่าให้ผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้โฆษณายิ่งสามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าสนใจและติดตามมากขึ้น  อีกทั้งควรทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น

ทางลัดสร้างคอนเทนท์ให้น่าอ่าน เพิ่มผู้ติดตามซื้อสินค้า

chatbot-3589528__340

การสร้างคอนเทนท์ คือ เทคนิคการสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์และสินค้าในโลกของการขายแบบออนไลน์ คอนเทนท์ที่ดีควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องได้ แต่การสร้างคอนเทนท์ให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจก็อาจเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยเขียนคอนเทนท์มาก่อนเลย ดังนั้นทางลัดเพื่อการเขียนคอนเทนท์ให้มีความน่าสนใจจึงมีวิธีการดังนี้

 1. การสร้างคอนเทนท์เพื่อแสดงความแตกต่าง การสร้างคอนเทนท์ในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสร้างจุดเด่นให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าและบริการของแบรนด์นั้นมีความแตกต่าง หรือมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครบ้าง เมื่อลูกค้าซื้อไปใช้งานแล้วจะสร้างจุดต่างจากผู้อื่นในสังคมได้อย่างไร
 2. การสร้างคอนเทนท์ที่มีรูปภาพประกอบ ตามธรรมชาติของมนุษย์จะถูกกระตุ้นให้เกิดการโน้มน้าวใจให้สนใจในสินค้าและบริการได้ด้วยรูปภาพได้ดีกว่าการอ่านตัวหนังสือ ดังนั้นการสร้างคอนเทนท์ให้น่าอ่านก็ควรมีรูปประกอบที่น่าสนใจในคอนเทนท์ด้วย อาจเป็นรูปถ่ายสินค้าหรือรูปวาดประกอบเนื้อหาในคอนเทนท์เอง
 3. การทำ Meme เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างคอนเทนท์ที่น่าสนใจให้ลูกค้าติดตาม โดยการนำภาพจากละครหรือเรื่องราวที่ผู้คนกำลังสนใจมาใส่เนื้อหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยมากมักเป็นเนื้อหาที่ชวนขำขันเพราะจะช่วยให้เกิดการแชร์ออกไปในกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ด้วยทางลัดต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมช่วยให้การสร้างคอนเทนท์สามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าติดตามและเลือกซื้อสินค้าและบริการได้

โพสต์ขายสินค้าแต่ไม่จำเป็นต้องมีข้อความขาย ทำอย่างไร

icon-set-582020__340

การขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีหลากหลายวิธี ทั้งการโพสต์ด้วยข้อความ รูปถ่าย รูปภาพแบบ Infographic หรือภาพเคลื่อนไหวก็ล้วนมีประสิทธิภาพให้ลูกค้าจดจำและอยากเลือกซื้อสินค้าด้วยกันทั้งนั้น แต่บางครั้งการโพสต์สินค้าเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องมีข้อความขายเลยก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมีวิธีในการดำเนินการดังนี้

 1. การโพสต์ให้ความรู้ บางครั้งการโพสต์เพื่อขายสินค้าหรือให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความในการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ใช้วิธีการโพสต์ในเชิงให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแทน เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากซื้อสินค้ามาทดลองใช้ต่อไป
 2. การโพสต์เพื่อชักชวนให้ร่วมทำกิจกรรม การโพสต์เพื่อขายสินค้าเพียงอย่างเดียวก็อาจทำให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่ายในการติดตามโพสต์ได้ จึงอาจเปลี่ยนวิธีเป็นการกระตุ้นให้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ แทน เพื่อสร้างความสนุกสนานและทำให้ลูกค้าชื่นชอบที่จะติดตามโพสต์ได้
 3. การโพสต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็สามารถสร้างสรรค์ด้วยการโพสต์ที่ดี มีข้อความที่โน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์หรือองค์กร อันเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่การสั่งซื้อสินค้าในอนาคตต่อไป

จึงจะเห็นว่าการโพสต์สินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องโพสต์เป็นเรื่องการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว เพราะอาจทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำซากจำเจ ลดความอยากรู้อยากเห็นได้ การเปลี่ยนเรื่องราวในโพสต์แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือกระตุ้นความสนใจและความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าได้ ก็ย่อมเป็นการโน้มน้าวใจเพื่อเพิ่มยอดขายที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

เคล็ดลับโปรโมทแบรนด์เอาชนะใจสร้างฐานลูกค้าที่ภักดี

communication-4141527__340

หากคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่กำลังสนใจสร้างแบรนด์สินค้า ย่อมทราบดีว่าการสร้างแบรนด์ให้ผู้คนจดจำได้นั้นมีค่อนข้างยากมาก และยิ่งยากกว่าหากจะโปรโมทจนสามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ เมื่อลูกค้ามีความต้องการจะซื้อหรือใช้บริการก็จะนึกถึงสินค้าและบริการของแบรนด์ที่ภักดีก่อน ซึ่งการจะโปรโมทแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้

 1. การโปรโมทอย่างสุภาพและจริงใจต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ การใช้คำพูดหรือบทสนทนาในการโปรโมทสินค้าควรเป็นไปอย่างสุภาพ เพราะไม่ว่าคนกลุ่มใดก็ตามย่อมชื่นชอบคำพูดที่รื่นหู เมื่อลูกค้าเปิดใจรับฟังก็ย่อมเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้า ทั้งยังควรมีการประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าสอบถาม
 2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นในแบรนด์กับลูกค้าอาจไม่สามารถอาศัยการโปรโมทเพียงครั้งเดียว แต่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าในทุกครั้งที่เลือกซื้อสินค้าจะไร้กังวลกับข้อผิดพลาดต่าง ๆ
 3. การประเมินผลการโปรโมท ในการโปรโมทสินค้าแต่ละครั้ง ควรติดตามผลการโปรโมทสินค้าด้วยว่าถูกใจลูกค้า หรือทำให้ลูกค้ารู้สึกต่อแบรนด์อย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิธีในการโปรโมทสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป

การโปรโมทสินค้านับเป็นวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์และเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของแบรนด์ได้ดี แต่ก็จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมีความจริงใจในการให้บริการเพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์อย่างยาวนาน

โปรโมทสินค้ามีแต่ยอดไลค์ ยอดขายไม่ดีขึ้น เพราะอะไร

city-3175068__340

การโฆษณาสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น บางครั้งยอดไลค์หรือยอดแชร์ก็ไม่สามารถเป็นตัวการันตีได้ว่าสินค้านั้นจะขายดี หลายครั้งที่การตลาดออนไลน์พบว่าโพสสำหรับรายการโปรโมทสินค้ามียอดไลค์และแชร์ที่สูง แต่กลับสวนทางกับยอดการสั่งซื้อกลับที่ไม่เพิ่มขึ้นมาเลย ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. การโปรโมทสินค้าตรงกับความสนใจแต่ยังไม่ตรงกับความต้องการ บางครั้งการที่ลูกค้ากดไลค์และแชร์อาจไม่ได้มีสาเหตุจากความต้องการในสินค้า แต่เกิดจากความประทับใจในการโปรโมทอาจเป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้ หรือข้อความที่โดนใจ จึงทำให้ไม่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้สำเร็จ
 2. รายการที่โปรโมทไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้า บางครั้งการเลือกโปรโมทสินค้าก็อาจไปกระตุ้นความสนใจให้กับลูกค้าผิดกลุ่มเป้าหมายได้ ทำให้ผู้ที่เข้ามากดไลค์และกดแชร์ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้า
 3. การโปรโมทไม่สร้างความน่าเชื่อถือ บางครั้งรายละเอียดที่ใส่ในการโปรโมทก็อาจมีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้
 4. ขาดการแจ้งวิธีการติดต่อหรือสั่งซื้อที่ชัดเจน หลายครั้งที่การโปรโมทสินค้านั้นมีแต่รายละเอียดของสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ขาดการแจ้งวิธีการติดต่อกลับให้ลูกค้าทราบ ทำให้ลูกค้าไม่แน่ใจว่าจะสั่งซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ทำให้รายการโปรโมทสินค้าประสบความสำเร็จในการเรียกยอดไลค์และยอดแชร์ แต่กลับไม่ส่งผลดีต่อยอดการสั่งซื้อแต่อย่างไร จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดที่จำเป็นในครบถ้วนและอาจปรับวิธีการโปรโมทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจให้สั่งซื้อสินค้า

ถ่ายรูปสินค้าอย่างไรให้ดูดีและขายได้

hand-2722104__340

การลงรายละเอียดรูปสินค้า ถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก เพราะการขายสินค้าออนไลน์นั้นลูกค้าไม่มีโอกาสได้สัมผัสสินค้าด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องอาศัยรูปภาพและคำบรรยายในการบอกรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นรูปสินค้าที่ดีจึงต้องสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้าได้ ซึ่งเทคนิคการถ่ายรูปสินค้าให้ดูดีและน่าสนใจนั้นมี ดังนี้

 1. การจัดฉากหลัง การถ่ายรูปสินค้าที่ดีจำเป็นต้องเตรียมฉากหลังให้พร้อม เพราะหากฉากหลังดูยุ่งเหยิงหรือมีสีสันมากเกินไปก็อาจดึงความน่าสนใจไปจากสินค้าได้ ดังนั้นจึงควรเลือกสีฉากหลังสีพื้นเช่นสีดำหรือสีขาว ควรพิจารณาว่าสีฉากหลังนั้นช่วยให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นหรือไม่ หากสินค้ามีสีเข้ม ควรเลือกฉากหลังสีขาวเพื่อช่วยให้สินค้าโดดเด่นมากขึ้น
 2. การจัดแสงสว่างให้เพียงพอ แสงสว่างที่ดีจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้สินค้าได้ หากมีงบประมาณน้อย ไม่สามารถเตรียมการจัดแสงได้เหมือนช่างในสตูดิโอ แนะนำว่าให้ลองใช้แสงธรรมชาติในเวลากลางวันก็สามารถช่วยให้รูปสวยงามมีความน่าสนใจได้ไม่น้อยเลย
 3. การเพิ่มองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ บางครั้งการถ่ายรูปสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ อาจลองเพิ่มรายละเอียดลูกเล่นลงไปเพื่อดึงดูดความน่าสนใจอย่างสินค้าแว่นตา ก็อาจถ่ายรูปคู่กับหนังสือท่องเที่ยวเพื่อให้ความรู้สึกน่าใช้งานเพิ่มขึ้น เป็นต้น

การถ่ายภาพสินค้าให้ดูดีและขายได้นั้น นอกจากการจัดองค์ประกอบให้มีความน่าสนใจแล้ว ยังควรแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าให้ครบถ้วน อาจต้องใช้การถ่ายรูปสินค้าหลาย ๆ มุมเพื่อทำให้น่าสนใจและโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า

วิธีการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ที่สตาร์ทอัพต้องรู้

wlan-3131127__340

สื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการขายสินค้าในปัจจุบัน ยิ่งโฆษณามีความน่าสนใจหรือสร้างความรู้สึกโน้มน้าวใจให้ลูกค้าสนใจในสินค้าหรือบริการได้มากเพียงใด โอกาสทางธุรกิจของคุณก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ยิ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้าให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจรับทราบ การโฆษณาที่มีคุณภาพก็ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก ซึ่งวิธีในการโฆษณาที่นักธุรกิจใหม่ควรรู้นั้นมีดังต่อไปนี้

 1. แสดงรายละเอียดสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจน การโฆษณาบนสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ต้องสามารถบอกเล่ารายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจน อย่างในกรณีสินค้าเพื่อสุขภาพก็ต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการนั้นดีต่อคุณภาพอย่างไร
 2. สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้สื่อสาร ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้มีขนาดใหญ่มากกว่าในอดีตมาก มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย และแต่ละช่องทางก็จะมีกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกสื่อสังคมออนไลน์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้สึกโน้มน้าวใจให้ลูกค้าสนใจได้ประสบความสำเร็จ
 3. กระตุ้นให้มีการบอกต่อ การโฆษณาบนสื่อออนไลน์อาจเป็นเรื่องยากที่จะกระจายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของลูกค้าที่ต้องการ แต่หากโฆษณานั้นสามารถกระตุ้นให้ผู้รับชมสนใจจนเผยแพร่หรือกระจายออกไปให้เพื่อนฝูงทราบ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ดีขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งสื่อในสังคมออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ สามารถแชร์หรือบอกต่อ ๆ กันไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ด้วยวิธีการที่ดีต่าง ๆ เหล่านี้ นักธุรกิจสตาร์ทอัพก็สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น มีโอกาสที่จะโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกซื้อและใช้บริการได้เป็นอย่างดี

 

เขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ลูกค้าแชร์บอกต่อ

computer-1880__340

การเขียนคอนเทนต์นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความน่าสนใจและโน้มน้าวใจให้ลูกคนสนใจในตัวสินค้าและบริการ ยิ่งหากคอนเทนต์ที่เขียนนั้นตรงใจจนมีการแชร์และบอกต่อ ๆ กันไปก็ยิ่งเป็นคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จมาก  ซึ่งวิธีการเขียนคอนเทนต์เพื่อให้ลูกค้ามีการแชร์หรือบอกต่อนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. กระตุ้นอารมณ์ อารมณ์เมื่ออ่านคอนเทนต์อาจมีได้หลากหลายทั้งสนุกสนาน ขำขัน เศร้าเสียใจหรือสะเทือนอารมณ์ ซึ่งหากสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างตรงจุด ย่อมทำให้กลุ่มผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมต่อสินค้าหรือเรื่องราวที่คุณบอกกล่าวในคอนเทนต์จนมีการแชร์หรือบอกต่อ ๆ กันไปได้
 2. กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น หากคอนเทนต์เป็นเรื่องราวที่ตรงกับสิ่งที่ผู้อ่านอยากรู้ กระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่ได้จากการอ่านคอนเทนต์นั้นสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ ก็จะโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านอยากแชร์และกระจายเรื่องราวออกไปให้เพื่อนฝูงรับรู้ตามไปด้วยได้เช่นกัน
 3. สร้างความรู้สึกช่วยแก้ปัญหา สินค้าและบริการโดยมากถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นคอนเทนต์ที่จะช่วยให้ลูกค้าอยากแชร์ ต้องมีเนื้อหาที่ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอนั้นจะมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือความต้องการที่ซ่อนอยู่ได้

ด้วยเทคนิคทั้ง 3 รายการนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเขียนคอนเทนต์เพื่อโน้มน้าวใจให้มีการแชร์ต่อและเป็นหนทางที่ทำให้การตลาดด้วยคอนเทนต์ในโลกตลาดออนไลน์ประสบความสำเร็จ เพิ่มโอกาสที่ผู้คนจะรู้จักกับสินค้าและบริการที่ต้องการ